Hội đồng trung tâm:

 1. PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật 
 2. PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật 
 3. TS. Lê Thành Long, Trưởng Ban Quan hệ đối ngoại, ĐHQG-HCM
 4. PGS-TS Dương Anh Sơn, Trưởng Khoa Luật kinh tế
 5. PGS-TS Lê Vũ Nam, Trưởng Khoa Luật
 6. TS. Nguyễn Đình Huy, Trưởng Phòng SĐH&QLKH
 7. Dr. Lu Pham, Attorney of Dowell Pham Harrison LLP, expert in Business/Civil Litigation, Arbitration, and Export/Import law 
 8. Professor Xuan-Thao Nguyen, Gerald L. Bepko Chair Director, Center for Intellectual Property Law and Innovation, Indiana University Robert H. McKinney School of Law
 9. Andrew R. Klein, Dean and Paul E. Beam Professor of Law, Indiana University Robert H. McKinney School of Law.

Ban điều hành:

 1. PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – Luật
 2. PGS-TS. Dương Anh Sơn, Trưởng Khoa Luật kinh tế
 3. PGS-TS Lê Vũ Nam, Trưởng Khoa Luật
 4. TS. Châu Thị Khánh Vân, Phó Trưởng Khoa Luật kinh tế
 5. ThS. Trịnh Thục Hiền (sẽ bảo vệ luận án TS năm 2017 tại Anh), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 6. ThS. Trương Trọng Hiểu (sẽ bảo vệ luận án TS năm 2020 tại Nhật Bản), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên  chuyên trách Trung tâm
 7. ThS. Vũ Kim Hạnh Dung (sẽ bảo vệ luận án TS năm 2020 tại Nhật Bản), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 8. ThS. Đào Gia Phúc (tốt nghiệp thạc sĩ tại Thuỵ Sĩ, đang là NCS trường ĐH Nagoya – Nhật Bản), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 9. ThS. Nguyễn Minh Bách Tùng (tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 10. ThS. Trần Đức Tuấn (tốt nghiệp thạc sĩ tại Newzeland), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 11. ThS. Nguyễn Ngọc Thứ (tốt nghiệp thạc sĩ tại Úc), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 12. ThS. Nguyễn Thị Lâm Nghi (tốt nghiệp thạc sĩ tại Úc), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 13. ThS. Nguyễn Phan Phương Tần (IELTS 7,5, và đã hoàn tất khoá học về kinh tế luật tại ĐH Chicago – Hoa Kỳ), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm
 14. ThS. Phan Thị Hương Giang (sẽ hoàn tất chương trình cử nhân Anh văn năm 2017), Giảng viên Khoa Luật kinh tế, nghiên cứu viên chuyên trách Trung tâm

Hội đồng cố vấn khoa học

 1. Trường Luật của ĐH Indiana (Indiana University Robert H. McKinney School of Law) là đối tác và cố vấn khoa học cho Trung tâm, trong đó các giáo sư chủ chốt:
  • Professor Xuan-Thao Nguyen, Gerald L. Bepko Chair Director, Center for Intellectual Property Law and Innovation, Indiana University Robert H. McKinney School of Law.
  • Andrew R. Klein, Dean and Paul E. Beam Professor of Law, Indiana University Robert H. McKinney School of Law.
 2. Phạm Huyền, Texas A&M University School of Law