[UEL Summer School 2018] Chuyên đề 1: Pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng (23/07 – 27/07/2018) (15/05/2018)

Chuyên đề 1 về Pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng sẽ được giảng dạy bởi Giáo sư Max Huffman đến từ Indiana University Robert H. McKinney School of Law. Giáo sư Max Huffman đã giảng dạy nhiều năm trong các lĩnh vực Luật chống độc quyền, Giao dịch bảo đảm, Pháp luật về

Thông báo chiêu sinh: UEL Summer School 2018 (10/05/2018)

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ trân trọng thông báo đến các anh chị học viên và các bạn sinh viên chương trình “UEL SUMMER SCHOOL 2018: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DƯỚI GÓC NHÌN LUẬT HOA KỲ” do các GS đến

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ trường Đại học Kinh tế – Luật khai giảng khóa học UEL Summer School 2017 (01/08/2017)

Ngày 01.8.2017, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã khai giảng khóa học về Luật Hợp đồng Thương mại Quốc tế “UEL Summer School 2017: International Sales Law from the Perspective of the US”.  Đây là khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh do các giáo sư đến từ Hoa Kỳ giảng dạy, dành

Khoá học hè (06/12/2016)

Nhiều khoá học hấp dẫn sẽ sớm ra mắt

Trang 2 / 212