TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT HOA KỲ

Phòng 104

Trường Đại học Kinh tế – Luật

Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM

 
alc@uel.edu.vn

 


(028) 37244 514 – Ext: 6525