Mục tiêu chung

Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về xã hội toàn cầu cũng như các vấn đề pháp lý trong đời sống xã hội dân sự – thương mại Hoa Kỳ cũng như ảnh hưởng của tiến trình liên kết thương mại khu vực và đa biên đối với các bên có liên quan ở Việt Nam. Thông qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo ngành luật và các ngành có liên quan ở trường Đại học Kinh tế – Luật cũng như các trường đại học khác ở Việt Nam. Đặc biệt, từ kết quả hoạt động của Trung tâm, Trường Đại học Kinh tế – Luật cũng như ĐHQG TP.HCM xác định được chỗ đứng trong chuỗi cung ứng thông tin pháp luật Hoa Kỳ ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía nam.

Mục tiêu cụ thể

  1. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu đối với hệ thống pháp luật Hoa Kỳ cũng như các thể chế khu vựa và toàn cầu mà pháp luật Hoa Kỳ có ảnh hưởng. Thông qua nhiều phương thức hoạt động khác nhau, nội dung nghiên cứu và tiếp cận mang tính chuyên sâu. Ngoài đặc tính chung, cơ chế vận hành và áp dụng luật, các vấn đề phát lý phát sinh đang cần giải quyết, mục tiêu nghiên cứu sẽ mở rộng đến tất cả các khía cạnh, lĩnh vực để tiếp tục đáp ứng kịp thời cấp độ hợp tác giữa hai nước cũng như mức độ giao thoa giữa hai hệ thống pháp luật.
  2. Thiết lập cơ hội và môi trường thích hợp để đón chào các chuyên gia, các nhà nghiên cứu pháp luật từ Hoa Kỳ đến làm việc. Trung tâm sẽ là địa điểm tổ chức các diễn đàn, các buổi giao lưu và trao đổi học thuật về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam. Trung tâm cũng là đầu mối để giới thiệu các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên, và luật sư về hệ thống pháp luật Việt Nam đến các đối tác Hoa Kỳ có nhu cầu tìm hiểu. Từ quan hệ hợp tác trong nghiên cứu, Trung tâm tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước như đã nói ở mục tiêu trên.
  3. Dữ liệu và thông tin pháp lý có được từ hoạt động nghiên cứu là cơ sở thuyết phục và hữu hiệu để Trung tâm xác định và đưa ra gợi ý, đề xuất về mặt chính sách giúp Việt Nam xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng hiện đại, hoà hợp và phù hợp với các Hiệp định, cam kết hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa kỳ cũng như các diễn đàn hợp tác thương mại – đầu tư đa phương khác mà hai nước tham gia. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của Trung tâm có thể gợi mở hay cung cấp những lựa chọn khả thi để chính phủ Việt nam có thể thực hiện tốt các cam kết của mình, nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nước.
  4. Tham gia thực hiện và hỗ trợ thực hiện hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế – Luật cũng như các hoạt động đào tạo khác tại ĐHQG TP.HCM. Đặc biệt, Trung tâm sẽ có vai trò tích cực đối với hoạt động đào tạo chuyên sâu ở các bậc học sau đại học đối với các chuyên ngành Luật và chính sách. Từ việc nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Việt Nam, Trung tâm pháp luật Hoa kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế hệ luật sư, luật gia mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
  5. Mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ của Trung tâm đến tất cả các đối tượng có liên quan. Trên cơ sở phối với cơ quan đại diện ngoại giao, đơn vị hữu quan của Hoa kỳ,hoạt động cung cấp thông vừa được tiến hành mang tính phổ quát đến cộng đồng, vừa đáp ứng nhu cầu đơn lẻ theo đề nghị của các bên dưới nhiều hình thức dịch vụ pháp lý khác nhau.