[Special Lecture Series] “Financing for Transport (PPP) and Law: How Indiana/USA Obtained $3.8 Billion from the Private Sectors and Without Public Funds for Its Roads” (02/01/2020)

📣📣📣 [Special Lecture Series] “Financing for Transport (PPP) and Law: How Indiana/USA Obtained $3.8 Billion from the Private Sectors and Without Public Funds for Its Roads” As part of the special lecture series, Prof. Xuan-Thao Nguyen of Indiana University Robert McKinney School of Law, U.S will discuss the radical vision that Indiana/USA adopted to spend

[HỌC BỔNG] Chương trình học bổng Thạc sỹ Luật (LL.M.) của trường Đại học Indiana, Robert H. McKinney Shool of Law. (02/01/2020)

📣📣📣 Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế – Luật và Trường Đại học Indiana, Robert H.McKinney School of Law, hằng năm trường Đại học Indiana sẽ dành một số suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của UEL theo học chương trình Thạc sỹ Luật tại đây. 🎁

[Special Course] Arbitration of International Commercial Disputes. (02/01/2020)

📣📣📣 Within the scope of the Vietnam Society of International Law (VSIL) – University of Economics and Law (UEL) cooperation, Professor Robert “Bob” Epstein – Arbitrator of FINRA (Financial Industry Regulatory Association) shall lecture on “Arbitration of International Commercial Disputes”. This course will provide high-quality lectures on commercial arbitration and academic exchanges for lecturers, researchers,

[Seminar] Study Law in the US: Preparation for Vietnamese students (02/01/2020)

📣📣📣 Seminar: “Study Law in the US: Preparation for Vietnamese students” là một buổi hội thảo cung cấp cho sinh viên những hành trang cần thiết khi quyết định du học nước ngoài như: cơ hội và kinh nghiệm học tập, các mẹo về cách nộp đơn và xin học bổng. Ngoài ra, đến với

[Special Course] Legal English (09/09/2019)

📣📣📣 As part of the special courses, Ms. Miki – Director of Graduate Programs, Robert Mc. Kinney School of Law, Indiana University shall lecture on Legal English.This course consists of 12 weeks of integrated language skills instruction designed to support graduate students for the language and academic demands of graduate study in the United States.

Tổng kết khóa học UEL Summer School 2019: “Contract Law and Dispute Resolution & Negotiations of the U.S” (27/08/2019)

🎊🎊🎊 UEL Summer School là một trong những hoạt động thường niên của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ (đơn vị nghiên cứu được thành lập bởi Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM) kết hợp cùng Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ. Vừa qua, UEL Summer School 2019 với trọng tâm là hai

[Special Seminar Series] “Overview of American Case Law, How to Read and Understand Precedent” (15/08/2019)

As part of the special seminar series, Justice/ Prof. Steven David of Indiana Supreme Court, U.S shall lecture on Overview of American Case Law, How to Read and Understand Precedent. The seminar will offer knowledge on the U.S case law and, especially, how to read and look for the source of case law when students

[UEL Summer School 2019] Overview of Course 1: Dispute Resolution and Negotiations (with English caption below) (09/08/2019)

🎊 UEL Summer School 2019 đã đi được một nửa chặng đường với việc hoàn thành Course 1: Dispute Resolution and Negotiations. GS. Cynthia M. Adams đã đem tới những bài học bổ ích trong một không khí hào hứng, sôi nổi cùng sự tương tác cao và hiệu quả giữa giảng viên với các

Thông báo khai giảng khóa học UEL Summer School 2019: “Contract Law and Dispute Resolution & Negotiations of the US” (06/08/2019)

🎉 Trường Đại học Kinh tế – Luật khai giảng khóa học UEL Summer School 2019: Contract Law and Dispute Resolution & Negotiations of the U.S(With English caption below)🎉 UEL Summer School là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức bởi Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ – đơn vị nghiên cứu

REMINDER: 7 DAYS LEFT (28/07/2019)

🎉 Good day, Participants! Thank you for your interest for the upcoming UEL Summer School 2019 in Ho Chi Minh City, Viet Nam. 🔥 It is now only one week left until the course officially starts! Do remember to make sure that you have everything ready and to take care of yourself well so that you’d

Trang 1 / 41234